Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník CSc. Josef Průša Vojenská strategie
Kolektiv oddělení operační přípravy operační správy GŠ K úkolům operačně taktické přípravy v r.1964
Plukovník Jan Raban Ještě k přesunům
Major Ladislav Rakovský, kapitán Jaroslav Ehrenberger Přeprava vojsk a bojové techniky vzduchem
Major Josef Gottwald Manévr protiletadlovými raketovými prostředky PVOS
Major Otakar Gara Přísun materiálu s vyloučením překládáni v OPFZ a PAZ
Major Jiří Brus Válečná Hra
Plukovník Otakar Šidlák, major Luděk Stodůlka Plán USA na dobývání kosmu
Major Vasil Pavlič, major Zdeněk Šnek Zvláštnosti organizace pořádkové služby v zamořených prostorech
Podplukovník Jaroslav Šebek Řízeni operačních přesunů