Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Lektorská skupina HV-KSČ MNO Vojenská doktrína hlavních států NATO
Generálporučík Václav Vitanovský Základy vojenské doktríny ČSSR
Plukovník Ludvík Varvařovský, CSc. Zdokonalovat způsoby vedeni obranného boje
Podplukovník Vladimír Kovář Přechod z obrany do útoku
Podplukovník Vladimír Pecánek Obranný boj bez použití jaderných zbraní
Major Josef Falout Raketové vojsko a dělostřelectvo v obraně
Major Josef Fanfule PVO divize v obraně
Plukovník doc. ing. Jaroslav Nolč, Dr. Mirko Večeřa Maskování vojsk na komunikacích
Podplukovnik Otakar Gara Dopravní zabezpečení vojsk v poli
Redakce Militärwesen Reálný pohled na Bundeswehr
Beseda redakce Obrana – dočasný a vynucený druh boje
Podplukovník Zdeněk Vyšata PTZ v boji s prostředky jaderného napadení
Plukovník Miroslav Dupal Čas „Č“ při násilném přechodu vodní překážky z chodu
Kapitán Ivan Panenka,  promovaný fyzik Vliv stálých povětrnostních činitelů na operační přesunu