Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Plukovník Jan Raban, plukovník Břetislav Tichý, podplukovník Ladislav Krupka, CSc.

Všelidová obrana země
Generálmajor Jozef Činčár Význam zápolia a systém jeho radenia v budúcej možnej vojne
Podplukovník Jiří Chalupa Reálně plánovat přesuny vojsk
Podplukovník Karel Pezl, podplukovník Ladislav Jaček Příprava velitelů a štábů
Major Josef Falout Dělostřelectvo svazku ve střetném boji
Major Ladislav Lubeník K bojové činnosti letectva
Plukovník Ludvík Ondrůj Nový způsob předběžného vyhodnocování radiační situace
Podplukovník Jiří Chalupa, podplukovník František Skopec Více pozornosti atomovým minám v NSR
Podplukovník Miloš Brabenec, CSc., podplukovník Karel Komínek Ničeni prostředků jaderného napadení nepřítele výsadky bojovou činnosti na velkém
Podplukovník Vojtěch Machulda, CSc. Civilní a vojenská silniční doprava
Podplukovník Jaromír Dědek Vyhodnocení a výsledky výzkumu mezi nováčky nástupního ročníku 1964