Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník Jaromír Vlach

Podstata vojenské vědy

Plukovník Ing. František Brátka, plukovník Josef Kepka

K pojmům ,,umění“ a ,,hodnota“ ve vojenské vědě

Podplukovník Ing. Milan Ždímal

Funkce a typy omezených válek

Rozhovor s plukovníkem dr. Tiborem Hochsteigerem , CSc.

VHÚ a 50.výročí vzniku Československa
Generálmajor Ing. Jan Voštera K uvádění vojsk do vojenské pohotovosti
Podplukovník Ing. Jaromír Ulč Operační příprava teritoriálních štábů

Podplukovník Ing. Květoslav Mand'ák

Frontové letectvo v útočné operaci armády

Generálmajor Ing. Milan Gavalec

Součinnost týlu teritoria s polním štábem
Plukovník Ing. Vojtěch Machulda, CSc K řízení týlu v poli
Podplukovník Ing. Stanislav Těšínský Pásové samohybné soulodí GSP

Plukovník Ing. František Pelech podplukovník Ladislav Kysil

Pořádková služba bundeswehru

Podplukovník Ing. Josef Hrdlička

Vědeckotechnická revoluce a reorganizace

Podplukovnik PhDr. Jaroslav Pecka

podplukovník PhDr. Miroslav Purkrábek

Základní životní podmínky vojáků z povolání

Generálmajor doc. Ing. Václav Matička, CSc.

Závěry z konference o výuce v kursech na VAAZ

Podplukovník Ing. Pavol Figuš

Vytvořit podmínky pro tvůrčí „taktické“ myšlení

Podplukovník Ing. Jaroslav Šebek

Terén a hodnocení účinků JZ