Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálmajor Ing. Jan Knotek Ke vztahům a tvorbě vojenské doktríny

Plukovník Ing. Miloš Brabenec, CSc.

podplukovník Ing. Jaroslav Ondra

Specifika vojenské odborně přípravy na VPA KG

Podplukovník doc. Ing. František Cvrček, CSc.

Riziko a hazard
PhDr. Karel Pichlík, CSc. Úloha čs. Zahraničního odboje při vzniku ČSR

Podplukovník Ing. Vladimír Klouda

major Miloslav Nedomlel

Typizace bojových dokumentů

Podplukovník Miroslav Polanský

Racionalizace bojových dokumentů

Major Karel Böhm

PVO motostřelecké divize

Podplukovník Miloslav Kacl

Bojová činnost letectva v POV

Podplukovník Ing. Svatopluk Urbanovský

Maskování a budováni VS

Plukovník Ing. Jaromír Langer, CSc.

K zásobovacímu systému vyššího svazu
 

Bojové použití vrtulníků

Podplukovník Ing. Josef Hrdlička

Věda, výzkum a vývoj na Západě

Plukovník Ing. František Brátka

plukovník Josef Kepka

Mens agitat molem - aneb vedení války jako organizační problém
  Splnění vojenskovědeckého úkolu I-C-10