Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Hrdina ČSSR a Hrdina SSSR armádní generál Ludvík Svoboda Spolupráce československé a sovětské armády
Generálporučík Miroslav Šmoldas Výzbroj a bojová technika sovětských ozbrojených sil
Plukovník gšt. Ing. Josef Průša, CSc. Válka, ozbrojený zápas a politika
Plukovník JUDr. Antonín Merta, podplukovník JUDr. Blahoslav Barták Právo v čs. ozbrojených silách
Podplukovník Miloslav Polanský, podporučík Ivo Zapletal Logicko-sémantická analýza pojmu „systém velení“
Generálmajor doc. Ing. Václav Matička, CSc. Přestavba vojenského vysokého školství pokračuje
Podplukovník Ing. Václav Skála K systému velení
Podplukovník Ing. Jaroslav Juha Palebná příprava
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Nolč, Dr. Mirko Večeřa Maskování letišť
Podplukovník Ing. Stanislav Těšínský Mosty kontra obojživelníky
Plukovník Ing. Jaromír Langer, CSc. NATO a ropa
Podplukovník doc. Ing. František Cvrček, CSc., podplukovník Eduard Kohut Dělostřelecký průzkum a jeho vztah k vševojskovému průzkumu
Ing. Jaroslav Kučera Systém 465 L SAC
Podplukovník Ing. František Rada Organizace součinnosti na stupni divize-pluk
Podplukovník Ing. Ladislav Sommer Velitelská zaměstnání
Podplukovník Ing. Zdeněk Šulc Vojenská technika v národním hospodářství
Podplukovník Ing. Milan Ždímal Vojenství v hromadných sdělovacích prostředcích ČSSR