Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
 Podplukovník PhDr. Antonín Benčík, CSc.

Zahraniční odboj 1939-1945

I. Čechoslováci na východní frontě

 PhDr. Eduard Čejka, CSc. II. Čechoslováci na západní frontě
Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc. Lenin o principech výstavby socialistické armády

Podplukovník doc. PhDr. Ján Zvada, CSc.

Stratégia, najdóležiteišia zložka politiky
  Funkce armády jako společenské soustavy

VOJENSKÉ UMĚNÍ

6

Plukovník gšt. ing. Jiří Nečas

Vedení útočných operací
7

Podplukovník ing. Přemek Vorlíček, CSc., Podplukovník ing. František Skopec

Vliv jaderných zátarasů na práci štábu
8

Podplukovník ing. Ladislav Kroupa

Zjištování a zneškodňování stanovišť roznětu jaderných min
9

Plukovník ing. Stanislav Nehyba

Ovládnutí letišť předsunutými odřady
10

Major ing. Karel Böhm

Mechanizace a automatizace velení prostředkům PVO
11

Podplukovník ing. Jaroslav Juha

Grafická metoda plánování činnosti a kontroly
12

Plukovník ing. František Berný

Unifkace základních druhů materiálu

INFORMACE

13   Skryté rozmístění vojsk v útočné operaci
14   Ženijní zabezpečení raketového oddílu

ZKUŠENOSTI - PRAXE

15 Podplukovník ing. Alois Kadeřábek, CSc. Modelování vojenského informačního systému