Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Podplukovník Ing. Václav Muroň

Slovo k vojenské vědě

Podplukovník Ing. Stanislav Chromec, CSc.

Problémy vojenskovědní kapacity ČSLA

Major Ing. Miroslav Neumann

Teorie vojenské informace

Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Je Vojenská mysl opravdu tribunou teoretického vřeni?

Plukovník doc. Ing. František Cvrček. CSc.

Hodnota Zprávy

Plukovník doc. Ing. Ivo Vlček, CSc.

Analýza funkčních povinností náčelníka štábu divize

Podplukovník lng. Jaroslav Jílek

K základním pojmům vševojskové taktiky

Plukovník Michal Kodriš . CSc., podplukovník lng. Alois Kadeřábek, CSc., podplukovnik Jan Pechánek

Statistické zkoumání informačních procesů

Podplukovník Ing. Milan Štembera

Účelnost a úroveň Vyššího akademického kursu při VA AZ

Podplukovník Ing. Ladislav Sommer

Řízení bojové činnosti PVO

Podplukovník Ing. Rudolf Král

K plánováni bojové činnosti dělostřelectva
Podplukovník MUDr. Marian Vlasák, CSc.

Letecké nehody z osobních příčin

Podplukovník Ing. František Pelech, podplukovník Ladislav Kysil

K řízení týlu v poli