Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník Gustav Štefanec

Varšavská smlouva - záruka míru, bezpečnosti a socialistického rozvoje naší vlasti

Podplukovník ing. Jan Juříček

Přínos programu socialistické integrace pro posílení obranyschopnosti zemi Varšavské smlouvy

Plukovník doc. PhDr. Zdeněk Nechvíle, CSc., podplukovník PhDr. Miloslav Nytra

Za další rozvoj výuky společenských věd v ČSLA

Podplukovník ing. Miloslav Buzek, podplukovník ing. Josef Bergman, podplukovník ing. Ladislav Čech

Bojová pohotovost

Plukovník gšt. ing. Miroslav Rybák

Operační maskování

Podplukovník ing. František Skopec

Součinnost za branné pohotovosti státu

Plukovník gšt. ing. Ladislav Stach

Jednotná spojovací soustava polního velení

Plukovník MUDr. Jiří Kozák, podplukovník ing. Jiří Moravec

Vyhodnocování účinků JZ velmi malých ráží

Podplukovník ing. Jaroslav Šmídl

Ženijní zabezpečení přikrytí státní hranice
 

Průlom opevněných prostorů a pásem

 

Součinnost stíhacího letectva s vojsky PVO

 

Mobilní sily NATO

Podplukovník PhDr. Stanislav Pánek, CSc.

Základy vzniku osy Peking Washington
 

Branná výchova obyvatelstva