Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník PhDr. Miloslav Nytra

K realizaci říjnového pléna ÚV KSČ ve vojenském školství
Plukovník ing. Bohuslav Říha, CSc. Význam morální a psychologické přípravy v soudobém boji

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Hlavní zákony a principy ozbrojeného systému, jejich využití a platnost
Podplukovník ing. Jaroslav Jílek Bojové dokumenty

Plukovník gšt. ing. Pavol Figuš

Skúsenosti z VŠC v teréne s tankovým plukom
Podplukovník ing. Jozef Kožár, CSc. Stanovenie hodnot informácií o nepriateľovi
Podplukovník ing. Jaroslav Skalička,   major ing. Jiří Florián Organizace součinností

Podplukovník ing. Ladislav Čech

Zvyšování efektivnosti práce štábů prostředky MAV
podplukovník ing. Václav Kuchař a kolektiv Mechanizace a automatizace velení na cvičení „ŠTÍT -72“

Podplukovník ing. Vladimir Klouda, podplukovník ing. Eduard Koška

CONSUL-261nacvíčení„ŠTÍT-72“

Podplukovník ing. Vladimír Zuska

Některé problémy zatarasování

Podplukovník ing. Stanislav Nekut

Materiální a zdravotnické zabezpečení koaličních uskupení
  Morálně politický činitel při řešení operačních úkolů
  Použití dělostřelectva motostřelecké divize při průlomu připravené obrany
  Požadavky a úkoly bojové pohotovosti
  Prostředky protiradioelektronické činnosti a jejich použití v lokálních válkách