Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník ing. .Miloslav Buzek

Úkoly ideologické práce při upevňování bojové pohotovosti vojsk

Plukovník docent ing. František Cvrček, CSc.

Předvídání
Plukovník gšt. ing. Ján Martinský K problematike prikrytia štátnej hranice a odrazenia agresie

plukovník ing. Zdeněk Kodeš

Náprava a pomoc v kontrolní činnosti

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Šik, CSc.

Boj s prostředky jaderného napadení nepřítele

Podplukovník ing. Rudolf Král

Vliv vševojskových velitelů na bojovou činnost dělostřelectva

Podplukovník ing. Jaromír Lank, CSc.

Problémy trakce dělostřelectva

Plukovník ing. František Páleník

Racionalizace práce ženijních štábů

Plukovník ing. Vladimír Hodboď

Některé problémy násilného přechodu vodních toků

Podplukovník Miroslav David

Zkušenosti z přípravy komunikací na teritoriu státu

Plukovník MUDr. Jiří Kozák

Zdravotnické zabezpečení frontu
  Použití dělostřelectva v soudobém boji
  Průzkum úseku průlomu
  Překonáváni systému protitankové obrany nepřítele

Podplukovník ing. František Trousil

Armádní sbor americké armády v útočném boji
  Kandidátská disertační práce