Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník Miroslav Novák

Zákon číslo73

Podplukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc.

Vojenská politika komunistické strany

Plukovník ing. Miroslav Buzek, plukovník ing. František Pavelka

Příprava útočné operace

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Organizace součinnosti

Plukovník ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Obnovení bojeschopnosti vojsk po jaderných úderech

Plukovník ing. Otakar Vlach, CSc.

Zabezpečení dálkového letectva

Podplukovník ing. Přemysl Hladký

Dělostřelecké zabezpečení průlomu připravené obrany protivníka

Plukovník ing. František Páleník

Ženijní zabezpečeni druhů vojsk
  Ideově teoretické základy sovětské vojenské doktríny
  Možnosti použití vojsk Pohraniční stráže v pohraničním pásmu
  K řízení zdravotnické služby na operačním stupni
  Přesun a střetný boj mechanizované divize Bundeswehru

Kapitán ing. Vladimír Krejčí

Systémový přístup při zavádění samočinných počítačů

Podplukovník ing. Břetislav Šnobl

Využiti „GOLIÁŠ-I“ v operační přípravě