Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Podplukovník JUDr. Milan Špičák, CSc.

Upevňovat hrdost příslušníků ČSLA na revoluční tradice

Generálporučík PhDr. Václav Horáček

K politické výchově mladých příslušníků ČSLA

Plukovník PhDr. František Herfurt, CSc.

Uplatnění marxisticko-leninské teorie ozbrojeného povstání ve Slovenském národním povstání

-

Major PhDr. Josef Urban

Upevňování bojové dražby s armádami Varšavské smlouvy

Podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc.

Vzdušný výsadek při ničení jaderných prostředků

Podplukovník ing. Jaroslav Jílek

K požadavkům na velení vojskům

Podplukovník ing. Jaroslav Pech, major ing. Ján Milo

Úkoly protiradioelektronické činností v letectvu

Plukovník ing. Josef Petlach, CSc.

Automatizovaný informační systém PVOS

Podplukovník ing. Jaromír Lank, CSc.

Dělostřelectvo v boji s protitankovými prostředky nepřítele

Podplukovník ing. Karel Liebl

Ženijní zabezpečení obranné operace armády

Podplukovník ing. Stanislav Nekut

Týlové zabezpečení vojsk

ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD

K některým problémům použití druhů vojsk

Mobilnost jednotek v boji

 

Bílá kniha NSR 1973/74