Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Podplukovník ing. Ján Pivovarči

Slovenské národné povstanie a jeho vojenský význam
Podplukovník JUDr. Milan Špičák, CSc. Vojenskopolitická linie IX. sjezdu KSČ

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Některé důsledky hromadného ničení

Podplukovník ing. Josef Šebesta

Metodika práce teritoriálních štábů

Plukovník ing. František Skopec

Plánování OPZHN

Podplukovník doc. ing. Karel Novotný, CSc.

Požadavky pozemního vojska na letectvo

Podplukovník ing. Stanislav Hořejší

Nadvláda ve vzduchu

Plukovník gšt. ing. Zdeněk Šik

Plánování činnosti dělostřelectva za palebné přípravy
Podplukovník doc. ing. Miroslav Vepřek, CSc. Řízení topograficko-geodetického zabezpečení operací

Podplukovník ing. Karel Ešpandr

Zásobování frontových svazků, útvarů a zařízení v útočné operaci

ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD

Operační umění.

O možnostech výpočtu tempa útoku

Podplukovník ing. Zdeněk Jumr

Vojenské rozpočty hlavních států NATO

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie