Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník doc. ing. Emil Labuda, CSc. Za vyššiu efektívnosť vedeckovýskumnej práce
Podplukovník PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Společenská hodnota míru a války

Plukovník ing. Miloslav Buzek

Výchova mladého člověka - podmínka vysoké bojové pohotovosti ČSLA

Plukovník ing. Bohuslav Havlíček, podplukovník ing. Karel Bouška, podplukovník Bohumil Zýka

Některé zásady řízeni obrany ČSSR

Plukovník ing. Ján Barica

K problematike štábov rád obrany

Plukovník ing. Štefan Marko, podplukovník ing. Ladislav VáIek

Obrana a ochrana teritória
Podplukovník ing. Josef Makovec, kapitán ing. Václav Svoboda Předpověď ztrát při jaderném výbuchu

Podplukovník ing. Zdeněk Melichar, CSc.

Struktura hotovostního systému SBoL při činnosti na výzvu

Podplukovník ing. Jan Slavík

Ochranné vlastnosti terénu a jejich vliv na bojovou činnost vojsk

Podplukovník ing. Evžen Mach

Některé otázky součinnosti v oblasti týlového zabezpečení

ZE SOCIALISTICK ÝCH ARMÁD

Požadavky na velení
Generálmajor ing. Jaromir Jašek, podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc. Vojenská terminologie
  Informace o habilitačních pracích