Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek

Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSc.

Záruky bezpečnosti a nezávislosti ČSSR

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Subjekt v procesu rozhodování

Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc.

Palebné možnosti dělostřelectva

Plukovník gšt. ing. Ján Martinský

K přípravě velitelů a štábů v novém výcvikovém roce

Plukovník ing. Vincent Vasílko

Vytváření úderných uskupení v útočné operaci

Podplukovník ing. Josef Šebesta

Operační souhrnné hlášení teritoriálních štábů

Podplukovník ing. Jaromír Novák

Zkušenosti z přesunu tankového svazku
Podplukovník ing. František Chum Úloha vojskového letectva v soudobém boji.
Podplukovník doc. ing. Miroslav Vepřek, CSc. Fotogrammetrické zabezpečení RVD

Plukovník ing. František Páleník, CSc.

Ženijní zabezpečení při odrážení protiúderu na předmostí
ZE SOCIALISTICKÝCH ARMÁD Teorie civilní obrany
Doprava ve válečných plánech NATO

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, podplukovník ing. Zdeněk Hron, CSc.

Vojenská terminologie