Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník Alois Zlatníček

Jednota teorie a praxe v činnosti velitelského sboru

Podplukovník Arnošt Kučera

K uplatňování jednotného a družného úsilí

Plukovník doc. ing. František Cvrček, CSc.

Průzkumové zabezpečení prvního jaderného úderu

Plukovník ing. Miloslav Buzek

Význam vysoké uvědomělé kázně pro zabezpečení nepřetržité bojové pohotovosti ČSLA

Podplukovník ing. Jaroslav Pech

Organizace radioelektronického boje v armádní obranné operaci

Generálmajor ing. Pavel Figuš

Ku štýlu práce veliteľov útvarov

Podplukovník ing. Rudolf Král

Bojové použití protitankových záloh v útočném boji

Podplukovník ing. Viktor Zábranský, CSc.

Racionální využití přívozových soulodí

Podplukovník ing. Zdeněk Zeman

Výzkumné úkoly týlového zabezpečení
 

Vojenskovědecký výzkum

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie

Plukovník ing. Ján Lipták, CSc.

Niektoré problémy organizácie a dislokácie československej armády v rokoch 1945-1949