Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Jaroslav Erneker, CSc. Rozvojem společenské aktivity k výtečnému splnění úkolů výcvikového roku
Podplukovník PhDr. Josef Kůta Boj KSSS za další uvolňování mezinárodního napětí a realizaci politiky mírového soužití

Podplukovník PhDr. Miloslav Fejt, CSc., Podplukovník ing. Mikuláš Rybár, CSc., Podplukovník ing. Václav Žáček

Za vyšší úroveň metodiky vojenskovědecké práce
Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc. K odrážení agrese nepřítele
Podplukovník ing. Josef Vltavský K přechodu armády do útoku

Podplukovník ing. Miloš Pock

Rozvoj mechanizace a automatizace v polním systému velení
Podplukovník ing. František Ščučka, CSC. Tanky kontra vrtulníky

Podplukovník ing. Milan Vašinka, CSc.

Mostová a přívozová přeprava

Podplukovník ing. Zdeněk Dvořák

Koordinace využívání spektra rádiových kmitočtů

Podplukovník ing. Zdeněk Straka, CSC.

K plánování přísunu materiálu u vševojskové armády
  K systému vědeckých znalostí o válce a armádě
Jaroslav Vincenc K vývoji vojenskopolitické situace na jihovýchodním křídle Severoatlantického paktu

Plukovník ing. František Knotek, Plukovník Jiří Lázna

Za vyšší kvalitu kontrolní činnosti