Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník RSDr. Jan Polášek VŘSR a sociální pokrok
Podplukovník PhDr. Jiří Hřebíček Kritika buržoazního pojetí úlohy lidových mas v soudobých válkách

Podplukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc.

Systém vědeckých znalostí o válce a armádě a vojenská historická věda

Plukovník ing. Vincenc Vasilko

Protiúder v obranné operaci vševojskové armády
Podplukovník ing. Přemek Vorlíček, CSc. Civilní obrana

Podplukovník ing. Jaroslav Pech

K vyhodnocování radioelektronické situace

Podplukovník ing. Josef Šebesta

Práce teritoriálních štábů za války

Podplukovník ing. Josef Funfule, CSc., Podplukovník ing. Josef Popelka, CSc.

Automatizace a mechanizace velení a příprava štábů vojska PVO pozemního vojska

Podplukovník ing. Milan Vašinka, CSc.

Brodová, podvodní a lední přeprava

Podplukovník ing. Zdeněk Straka, CSc., Plukovník ing. František Suchý

Ke zvyšování efektivnosti automobilních svazků
  Podstata zabezpečení bojové činnosti
Kapitán ing. František Adamec Průzkum v západoněmecké divizi

Plukovník ing. Vladimír Hruška s kolektivem

Racionalizace manipulace, balení, skladování a zásobování vojsk spojovacím materiálem