Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník PhDr. Vladimír Ulrych Ke vztahu politiky a raketové jaderné války
Podplukovník Jiří Voldán Závěry XV. sjezdu a úkoly přípravy politických pracovníků ČSLA
Podplukovník ing. Jan Štefka, CSc. K zasazení tankové divize
Podplukovník ing. Jiří Dojiva, CSc. K organizaci boje s prostředky jaderného napadení nepřítele
Podplukovník ing. Ján Bukvaj K využívání prostředků výpočetní techniky na štábu ZVO

Podplukovník ing. Pavel Záhořík, CSc., Podplukovník ing. František Huml

K využívání prostředků MAV na velitelsko-štábním cvičení
Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc. K boji se samohybným dělostřelectvem
Plukovník ing. Miloš Vinklárek Operační umění vojska PVOS
Generálmajor ing. Ján Franko Zvláštnosti ničivých účinků prostředků jaderného napadení velmi malých ráží
Podplukovník ing. Vladimír Marek, CSc. Obnova železnic v týlovém prostoru frontu
Podplukovník ing. Evžen Mach Týlové zabezpečení dělostřelecké divize
  O sovětské vojenské vědě
  Vědeckotechnický pokrok a vojenství
 

Dějiny druhé světové války 1939-1945

6. díl. Zásadní přelom ve válce