Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
 

Aktuální problémy a hlavní směry rozvoje vojenské vědy socialistických zemí

Generálporučík M. A. Garejev, CSc. O předmětu a struktuře vojenské vědy socialistických zemí
Plukovník profesor Ochozský Marxismus-leninismus - světonázorový a metodologický základ socialistické vojenské vědy
Generálmajor PhDr. Václav Lokajíček Místo a úloha vojenskohistorických znalostí ve vojenské vědě

Plukovník doc. ing. Emil Labuda, CSc.

Cesty zvyšování efektivnosti vědecké práce v armádách států socialistického společenství
Generálmajor ing. Jaroslav Kováčik, CSc. Úloha vojenské vědy v rozvoji zbraní a vojenské techniky
Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc. Útočná operace v zastavěném prostoru
Podplukovník ing. Jan Štefka, CSc. Protiúder tankovou divizí ke zničení nepřítele v pásmu přikrytí
Podplukovník ing. Jiří Florián Ke sběru informací o situaci
Podplukovník ing. Miloš Pelikán, CSc. Centralizace a komplexnost v řízení průzkumu
Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc. Výpočet potřeby prostředků pro boj se samohybným dělostřelectvem
Podplukovník ing. Ivan Kozák Příprava leteckého taktického cvičení
Plukovník ing. Miroslav Lakomý Plukovník ing. Miloš Zeman K použití jednotek a útvarů chemického vojska
Podplukovník ing. Jaroslav Vykydal Týlové zabezpečení průlomu nepřátelské obrany
  Obrana
  K vojenskotechnické politice KSSS
Podplukovník ing. Josef Suda Hlavní rysy vnitřní, zahraniční a vojenské politiky americké vlády

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc., Podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie