Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
  Velké vítězství
Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc. Význam IX. sjezdu KSČ pro výstavbu ČSLA
Podplukovník RSDr. Jan Polášek Filozofické aspekty vojenské kázně

Plukovník Josef Zvěřina, plukovník Stanislav Juřica

 

SPP a taktické cvičení

Generálmajor ing. Jaromír Jašek, CSc., podplukovník ing. Jindřich Bureš

 

K některým otázkám vojenské geografie

Podplukovník ing. Stanislav Potužník

 

K přípravě divizní protizteče

Podplukovník ing. Josef Kašpar, CSc.

 

K pohyblivosti míst velení
Podplukovník doc. ing. Miroslav Vepřek, CSc. K topograficko-geodetickému připojení operačně taktických raket

Plukovník Miloš Vinklárek

 

Součinnost svazků PVOS
Plukovník doc. ing. František Páleník, CSc. Ženijní zabezpečení radioelektronického boje
Podplukovník ing. Ján Kačkovič Praktická opatření k zabezpečení elektromagnetické koexistence radioelektronických prostředků
  Teorie hluboké operace a tendence jejího rozvoje

Nadporučík PhDr. Jan Šelešovský, CSc., Kapitán PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Vojenské výdaje
  Docentské habilitační práce