Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc. K boji za vojenské uvolnění
Podplukovník PhDr. Stanislav Hančil Za těsnější spojení ideologické práce se životem společností a úkoly armády
Podplukovník ing. Stanislav Potužník SPP při přípravě a v průběhu taktických cvičení
Generálmajor doc. ing. Jaromír Jašek, CSc. K charakteristickým rysům první operace
Podplukovník doc. ing. Jaroslav Jílek, CSc. Rozhodnutí velitele - základ velení
Plukovník ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Organizace součinnosti na taktickém stupni
Podplukovník ing. Miloš Pelikán, CSc. Průzkum ve střetném boji vševojskového svazku
Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc. Střelba na raketometné baterie LARS 110 SF
Podplukovník ing. Antonín Pospíšil K organizaci PVO na teritoriu vojenského okruhu
Generálmajor ing. Ladislav Stach Dialektická podmíněnost rozvoje systémů velení a spojovacích soustav
Plukovník ing. Vladimír Marek, CSc. K technické ochraně železnic na území státu
  Organizátorská práce u vojsk
  Zkušenosti z organizace a konání společných opatření bojové přípravy útvarů a jednotek spojeneckých armád

Podplukovník ing. Břetislav Janík, CSc.

Vojenská terminologie