Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Podplukovník Jiří Šedivý Socialistický způsob života vojáků z povolání - významný prostředek zvyšování bojové síly v ČSLA

Podplukovník PhDr. Josef Hanousek, podplukovník PhDr. Milan Kabát, CSc., kapitán PhDr. Cyril Kostík, CSc.

Některé zkušenosti z práce s mladými veliteli

Major PhDr. Vladimír Šefčík, CSC.

Ekonomická výchova na vojenských školách

Plukovník Ing. Jiří Bílý, CSc.

K řízení vědeckovýzkumné práce ve výzkumném ústavu

Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc., podplukovník Ing. Jindřich Bureš

K přechodu vševojskové armády z obrany do útoku
Podplukovník Ing. Josef Kašpar Útok ve městě

Podplukovník Ing. Jiří Křížek, CSc.

Boj divize v obklíčení a vyjití z obklíčení
Plukovník gšt. Ing. Zdeněk Bažant Převzetí velení záložním velitelstvím armády
Podplukovník Ing. Ludvík Janeček Zkušenosti ze zavádění prostředků mechanizace a automatizace v RVD
Plukovník doc. Ing. František Páleník, CSc. Ženijní zabezpečení boje divize o vodní překážku

Plukovník Ing. Josef Jaroš

K „Metodice stanovení norem pro rozvinování spojovacích uzlů“
Plukovník Ing. Hynek Kment Racionalizace proviantního zabezpečení v poli
  Základy přípravy Operace
  Příprava a vedení společné bojové činnosti vojsk PVO
Podplukovník Ing. Josef Kašpar Obrana měst pozemními vojsky armád NATO
  Vzdušná místa velení nejvyššího velitelství USA