Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc. 60 let KSČ - 60 let vojenské politiky strany
Plukovník PhDr. Jiří Zajíc, CSc. Kázeň a bojová pohotovost
Plukovník doc. PhDr. Adolf Gratzer, CSc. Za další prohloubení vlivu strany v rozvoji vědeckovýzkumné činnosti
Podplukovník PhDr. Ladislav Přinesdomů Vojenskopolitické prognózování
Kapitán Ján Buzalka, CSC. Úloha a miesto socialistického súťaženia pri mobilizácii tvorivých síl vojakov a vojenských kolektívov
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. Plánování použití operační manévrující skupiny
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. Bojové použití vrtulníkového výsadku
Kapitán Štefan Hamarčák Možnosti motostřelecké divize k překonání protitankové obrany nepřítele
Plukovník ing. Tomáš Jakim Boj s nepřátelským dělostřelectvem
Podplukovník Ing. Jozef Rusino Vzdušný radiotechnický průzkum v průběhu operace
Plukovník ing. Karel Volný, CSc. Obnova narušeného Systému PVD
Podplukovník Ing. Felix Valenta Ženijní materiální a technické zabezpečení armádní útočné operace
Podplukovník Ing. Karol Žilka, CSc. Organizácia spojenia v delostreleckei divizii ako ADS
  Teorie sovětské vojenské strategie

Plukovník gšt. Ing. Miroslav Budský, Plukovník MUDr. Pavel Pinc

Bojové vlastnosti a ničivé účinky biologických zbraní