Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník ing. Miloslav Buzek, Plukovník ing. Josef Bergman Zabezpečení vysoké bojové pohotovosti ČSLA - hlavní úkol výcvikového roku 1980-1981
Plukovník Ing. Ján Hlaváčik, CSc., plukovník PhDr. Ján Hric, CSc. Za tesnejšie spojenie vysokei vojenskei školy s praxou a potřebami vojsk
Plukovník doc. PhDr. Oldřich Běhounek, CSc. Péče o způsob života v ČSLA - významný faktor zvyšování obranyschopnosti
Plukovník doc. ing. Vladimír Polcar, CSc. K ničení operačních vzdušných výsadků nepřítele
Plukovník doc. ing. Zdeněk Hron, CSc. Operační manévrující skupina a vzdušný výsadek
Podplukovník ing. Karel Hejzek K přípravě záloh
Podplukovník ing. Dalibor Vondra, CSc. K použití digitálního modelu terénu
Plukovník doc. ing. Milan Novotný, CSc. K boji s protitankovými prostředky nepřítele v útoku
Generálmajor ing. Otakar Vlach, CSc. K některým otázkám ochrany a obrany letišť
Podplukovník ing. Josef Fanfule, CSc. K použití prostředků PVO vševojskové armády v obranné Operaci
Plukovník ing. Karel Liebl, Podplukovník ing. Jiří Červenka Vojenskovědecká konference ženijního vojska
  Stanovení doby vedení protiúderu
  Teorie a praxe protitankové obrany
   Dějiny druhé světové války 1939-1945

11. díl. Porážka militaristického Japonska. Ukončení druhé světové války