Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Podplukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. O úloze vlastenectví a internacionalismu
Generálmajor PhDr. Stanislav Weinlich, CSc. Potenciály obranyschopnosti ČSSR a dialektika jejich pohybu
Plukovník PhDr. Vladimír Svítek, CSc. Marxismus-leninismus, metodologie vojenskoteoretického myšlení
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. Útok v horách
Plukovník gšt. lng. Zdeněk Bažant Velení divizi při dalekých přesunech
Podplukovník doc. Ing. Jiří Dojiva, CSc. Vyhodnocování ničivých účinků neutronových jaderných zbraní
Podplukovník Ing. Miroslav Merta Odpovědnost při projektování automatizovaných systémů velení
Plukovník doc. Ing. Jaromír Lank, CSc. K použití protitankové zálohy
Generálmajor Ing. Otakar Vlach, CSc. K některým otázkám plánování protivzdušné operace
Podplukovník Ing. Oldřich Janata Elektromagnetická koexistence radioelektronických prostředků
Generálmajor Ing. Ján Franko K vyhodnocení podmínek počasí náčelníkem chemické služby
Generálmajor Ing. František Bečvář K zabezpečení operačních přesunů
  Problém obsazení obranných postavení nepřítele z chodu
  Vývoj protitankové obrany
Major Ing. Jiří Unzeitig, CSc. O některých metodách předvídání a řešení mezinárodních vztahů
Plukovník Karel Kudr K rozvoji práce v oblasti VTEI v ČSLA