Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník PhDr. Vladimír Ulrych, CSc. Požadavky XVI. sjezdu KSČ na vyšší kvalitu a efektivnost SPP při zabezpečování bojové pohotovosti ČSLA
Plukovník Ing. Jan Svoboda Aktuální požadavky na rozvíjení vojenskoteoretického myšlení velitelského sboru ČSLA
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. K operačním manévrujícím skupinám v soudobých operacích
Podplukovník Ing. Pavel Pejřimovský Zkušenosti z násilného přechodu řeky
Major Ing. František Valach Z přípravy cvičení „TARAN-81“
Plukovník Ing. Karol Pohanka Plukovník Ing. Jan Hanák K využití komplexu úloh se společnou bankou dat
Plukovník doc. Ing. Jaromír Lank, CSc. Ještě k bojové činnosti RVD v operačních manévrujících skupinách
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc. RVD při zasazení druhého sledu armády
Podplukovník Ing. Václav Výborný K použití pohyblivých odřadů zatarasovacích

Plukovník lng. Miloš Zeman, CSc., Podplukovník Ing. Ladislav Mašita

Racionalizace velení chemickému vojsku
Plukovník gšt. Ing. Michal Gondek Tank T-72
  K teorii protivzdušné operace
  Zdokonalování velení silám a prostředkům PVO
Major PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Obchod so zbraňami v ekonomika a politika vyspelých kapitalistických štátov