Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. Pavel Papač K některým úkolům kádrové práce v ČSLA po XVI. sjezdu KSČ
Podplukovník PhDr. Emil Barkol

Úlohy velitel'ov a politických pracovníkov pri realizácii záverov XVI.zjazdu KSČ v útvaroch a zväzkov ČSLA

Podplukovník PhDr. Josef Hanousek, CSc., Major PhDr. Cyril Kostík, CSc.

K formování vztahu posluchačů VVŠ k vojenskému povolání
Generálporučík Ing. Milán Václavík Zasazení druhého sledu frontu
Generálmajor Ing. Václav Roučka Bojová činnost v noci
Podplukovník Ing. Anton Výboh, Major Štefan Hamarčák K použití OMS v útočné operaci armády
Podplukovník doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc. Průzkum ve prospěch OMS
Plukovník Ing. Jaroslav Ševela, Plukovník Ing. Dominik Kinčok Ženijní zabezpečení operační manévrující skupiny
Podplukovník Ing. Karol Žilka, CSc. K organizácii spojenia v operačnej manévrujúcej skupine

Plukovník Ing. Ludvík Nejedlý, CSc.

Podplukovník Ing. Václav Fousek

Ke zvýšení bojové činnosti výzbroje letadel
Plukovník gšt. Ing. Lubomír Tůma Bojové použití ženijní silniční mostní brigády
Plukovník Ing. Jaroslav Sehnal, CSc. K využití ukořistěné chemické techniky a materiálu
Plukovník MUDr. Čestmír Musil Podplukovník MUDr. Jiří Rohel Zdravotnické zabezpečení letectva ve frontové operaci
  Vzájemná spojitost vojenské vědy s přírodními vědami
  Způsoby a prostředky vedení vzdušného radiačního průzkumu
Podplukovník PhDr. Vladimír Šmihula

K riešeniu niektorých sociálnych problémov důstojníckeho zboru povojnovej československej armáde [1945-1948]