Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Igor Rumler, CSc. Ideologická diverzia a jej metody ako nástroj politiky imperializmu
Plukovník doc. PhDr. Oldřich Běhounek, CSc. K současným problémům boje proti ideologické diverzi v ČSLA

Generálmajor PhDr. Vojtěch Kantner. Plukovník Karel Tregler

Úkoly SPP při řízení obrany a ochrany teritoria
  Ke 40. výročí lvovsko-sandoměřské operace

Generálmajor lng. Václav Roučka, CSc., Plukovník doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.

Průzkumné a palebné systémy nepřítele a jejich vliv na činnost štábů a vojsk
Plukovník Ing. Vladimír Tesař Ke střetnému boji

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Kolář, CSc., Podplukovník Ing. František Kořístek, CSc.

Rozhodování velitele - tvorba modelu boje
Plukovník gšt. Ing. Ján Paprčka Obsah a úkoly radioelektronického boje v soudobých podmínkách
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc. K práci štábu RVD v automatizovaném podsystému velení
Generálmajor Ing. Miroslav Budský Ke vzniku chemického vojska ČSLA
Generálmajor Ing. Milan Gavalec Dopravně zásobovací systém v operačním týlu
Podplukovník Ing. František Pilík, CSc. Využití projektu VYTEZA-5 pro potřeby štábu výzbroje
  Nové zbraně - nová taktika
Podplukovník Ing. Jaroslav Hruška, CSc. Technické prostředky vzdušného průzkumu států NATO [1. část]