Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník Ing. Miloslav Blahník Požadavky na zdokonalování velení a řízení v ČSLA
Podplukovník doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc. Úloha a příprava člověka pro činnost v automatizovaných systémech velení
Plukovník Ing. Jan Papík Rozvoj automatizace - základní předpoklad zkvalitňování velení a řízení
Generálmajor doc. Lng. Václav Roučka, CSc. Zvyšování kvality velení a řízení

Plukovník Ing. Zdeněk Mrázek, plukovník Ing. Pavel Záhořík, DrSC., major Ing. Milan Vokatý, CSc.

Polní automatizovaný systém velení vojskům - PASUV

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Kolář, CSc., plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc., plukovník Ing. Karel Bureš

Metodika práce štábu a prostředky automatizace
Podplukovník Ing. František Roušar Tvorba a využívání automatizovaných informačních systémů
Plukovník Ing. Miloš Pock Formalizovaná bojová dokumentace a výpočetní technika

Plukovník doc. Ing. Václav Jindra, CSc., podplukovník Ing. Jan Kotas

Zkušenosti z využívání mikropočítače POTAS

Plukovník Ing. Vladislav Lonský

Propojení průzkumu s palebnými a údernými prostředky
Podplukovník Ing. Ivo Blažek Automatizace velení RVD

Podplukovník Ing. Václav Rubáš a kolektiv

                                                     

Racionalizace práce společného velitelského stanoviště letectva a protivzdušné obrany

Podplukovník Ing. František Kozák, plukovník Ing. Dušan Koníček, CSc.

Využití počítačů k vyhodnocování radiační a chemické situace

Generálmajor Ing. Antonín Kutil, plukovník doc. lng. Stanislav Stulpa, CSc.

Požadavky na spojení při zabezpečení přenosu dat v ASVŘ

Plukovník Ing. Miloš Miler

Možnosti využití počítačů v technickém zabezpečení

Major Ing. Miroslav Veselý

Aktuální problémy rozvoje automatizace velení týlu

Major Jaromír Kubečka, promovaný matematik, kapitán Ing. Zdeněk Dvořáček

Perspektivy rozvoje automatizace velení vojskům armád NATO
  Základy teorie velení vojskům