Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Podplukovník PhDr. Stanislav Hančil, CSc.

K důslednému splnění úkolů RMNO ČSSR pro přípravu vojsk CSLA
Plukovník Ing. Jan Svoboda Vědeckotechnický rozvoj a jeho vliv na zvyšování obranyschopnosti země
Podplukovník Ladislav  Nejezchleba Informační systém politického aparátu za bojové a mobilizační pohotovostí u vojsk a místních vojenských správ
Podplukovník doc. Ing. Jiří Dojiva , CSc. Vyvedení vojsk zpod úderů nepřítele

Plukovník Ing. František Skopec

Metodika vyhodnocení následků použití jaderných zbraní

Podplukovník Ing. Jan Mach

Příprava komplexního štábního nácviku teritoriálního velení
Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc. Metodické postupy vědeckého předvídání při ujasňování úkolu

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Kolář, CSc., plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc.

Metodické postupy vědeckého předvídání při hodnocení situace
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, DrSc. Modelování vševojskové operace
Plukovník Ing. Ladislav Hadaš Zásady boje s nepřátelským technickým průzkumem u frontového letectva
Plukovník Ing. Karel Lukáš, CSc. Modelování jako metoda Optimalizace práce štábu
Plukovník Ing. Miloslav Komín Velení letectvu a prostředkům PVO
Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý Chemické zabezpečení armádní obranné operace
Plukovník Ing. Květoslav Hlína Použití kabelového praporu při budování linkového spojení
Generálmajor Ing. Jiří Libotovský Materiálně technické a týlové zabezpečení vojskového letectva
  Příprava a přijetí rozhodnutí
Podplukovník Ing. Josef Novotný PVO NATO na středoevropském válčišti
Plukovník Miroslav Zeman, prom. fyz. Důsledky jaderné války na změnu životních podmínek na Zemi