Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník prof. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Problematika války a míru v zahraničně politické strategii XXVII. Sjezdu KSSS
Plukovník Tomáš Boriščák Stranickopolitická práca pri likvidacií vzdušných výsadkov pravdepodobného nepriatel'a
Ing. Milan Štembera Sovětsko-americká jednání o jaderných a kosmických zbraních v letech 1985-1986 v Ženevě

Podplukovník Ing. František Valach

Některé poznatky z frontového VŠC Palcát-86

Plukovník Ing. Miloš Pock

Nový prvek ve velení vojskům

Plukovník Ing. Karel Kuba

Zkušenosti z reálné činnosti vojsk při frontovém VŠC Palcát-86

Plukovník gšt. Ing. Ján Paprička

Některé zkušenosti z přípravy a vedení REB

Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc.

Poznatky z rozvoje vojenského umění v lokálních válkách
Plukovník Ing. František Knotek K novému předpisu - Kontrolní činnost v působnosti FMNO

Plukovník Ing. Jan Budínský

Obnova bojeschopnosti letectva PVOS po hromadných úderech nepřítele

Plukovník Ing. Vladimír Horák

Protivzdušná obrana vojsk při průlomu nepřátelské obrany
Plukovník doc. Ing. Karol Žilka, CSc. Spojenie vo frontovom tyle

Generálmajor Ing. Zdeněk Horák

Zabezpečení PHM ve frontové operaci a cesty jeho zdokonalování
  Boj s operačními zálohami nepřítele v útočné operaci

Plukovník Miroslav Kratochvíl

Vojenské letectvo Německé spolkové republiky
Plukovník PhDr. Ivan Kamien, CSC. K psychické připravenosti příslušníků štábu pluku

Major PhDr. Oldřich Rampula

Bitevní letectvo za VVV a současnost