Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálmajor Ing. Josef Vincenc Příprava a vedení obranné operace v podmínkách nedokončeného mobilizačního a operačního rozvinutí vojsk
Plukovník Jaroslav Kovář Práce politických orgánů při zabezpečování přechodu vojsk z mírového na válečný stav a vedení bojové činnosti
Podplukovník lng. Miroslav Viktořík Upřesnění dříve zpracované dokumentace před zahájením války
Plukovník lng. Vladislav Šafránek Organizace součinnosti při přípravě uvedení obranné operace na počátku války

Plukovník gšt. Ing. Milan Stráňava, Podplukovník Ing. Stanislav Beránek

Organizace, plánování a řízení komplexního palebného ničení nepřítele v obranné operaci
Plukovník doc. lng. Zdeněk Kodeš, CSc. Zvláštnosti přípravy a vedení obrany na počátku války
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. Příprava a vedení frontového protiúderu na počátku války

Plukovník doc. lng. Jaroslav Kolář, CSc., Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc.

Velení vojskům v obranné operaci
Generálmajor lng. Anton Slimák Narůstání úsilí průzkumu před zahájením a v průběhu obranné Operace na počátku války

Plukovník Ing. Ján Milo, Plukovník Ing. Jaroslav Kratochvil

Organizace a vedení radioelektronického boje
Plukovník Ing. Dalibor Růžička, CSc. Možnosti a zvláštnosti bojového použití RVD frontu
Plukovník Ing. Rudolf Mokráš, CSc. Bojové použitie letectva
Podplukovník prof. lng. Václav Lhotský, CSc. Vedení protivzdušné operace
Plukovník Ing. L´udovít Strelka Bojové použítie vojska protivzdušnej obrany
Plukovník lng. Jiří Červenka Ženijní zabezpečení obranné operace
Generálmajor Lng. Josef Černý Chemické zabezpečení obranné operace
Plukovník Lng. Květoslav Hlína, CSc. Zabezpečení spojení v obranné operaci
Plukovník Ing. Karel Janíček, CSc. Technické zabezpečení přípravy a vedení obranné operace
Generálmajor Ing. Jan Hevera, CSc. Týlové zabezpečení obranné operace