Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. Jiří Brychta Vojenská doktrína států Varšavské smlouvy
Plukovník Ing. Ladislav Klima, CSc. Hlavní cíle a úkoly vědecké práce v ČSLA
Generálplukovník Ing. Miloslav Zíka K úkolům bojové a politické přípravy v novém výcvikovém roce
Generálmajor Ing. Josef Vincenc Úkoly bojové pohotovosti a operační přípravy v novém výcvikovém roce
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. Volba směru hlavního úderu a vytváření úderných uskupení
Generálmajor Ing. František Podešva, CSc. Operačně taktické požadavky a základní způsoby i principy bojové činnosti OMS
Podplukovník doc. Ing. Jiří Dojiva, CSc. K organizaci i řízení jaderného a palebného ničení

Plukovník doc. Ing. Tomáš Miniberger, CSc., Major Ing. Jindřich Krátký

Zpracování formalizovaných dokumentů na mikropočítači POTAS
Podplukovník Ing. Václav Budil, CSc. a kolektiv Aplikace mikropočítačů Text-01 v automatizovaných systémech velení a řízení ČSLA
Plukovník Ing. Ladislav Hadaš Zásady řešení radioelektronické ochrany radioelektronických prostředků
Podplukovník lng. Josef Solnička Plánování bojové činnosti frontového a vojskového letectva v operaci vševojskové armády
Plukovník doc. Ing. Antonín Malach, CSc. Metodologické přístupy k technické přípravě
Plukovník Ing. Zdeněk Mencl Význam metrologie a úkoly metrologického zabezpečení v ČSLA
  Podstata, charakteristické rysy a vývojové tendence protivzdušného boje
Plukovník Ing. Jiří Diviš Stanovisko NATO k návrhu Varšavské smlouvy k odzbrojení v konvenční oblasti

Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc.

Práce vševojskových štábů, útvarů a svazků