Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Major Ing. Miroslav Cempírek, CSc., Major Vladimír Rüdiger

Za vysokou efektivnost při řešení úkolů obrany
Podplukovník PhDr. Peter Švrlo K některým otázkám politické práce v poli
Ing. PhDr. František Nesvadba, CSc. Bitva u Kurska
Generálmajor Ing. Oldřich Frank Zkušenosti z výsledků účasti československých pozorovatelů na cvičeních NATO
Podplukovník lng. Anton Výboh, CSc. K volbě předního okraje obranných pásem
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. K některým otázkám operačního zabezpečení v obranné operaci
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Organizace vystřídání
Podplukovník Ing. Stanislav Beránek Dělostřelectvo a bojové vrtulníky v palebné přípravě
Podplukovník Ing. Josef Solnička Možnosti frontového letectva při podpoře bojové činnosti pozemních vojsk
Plukovník Ing. Jiří Červenka Ženijní budování obranného pásma divize
Plukovník doc. Ing. Augustýn Ciffra, CSc. Problémy přípravy a rozvinováni týlu k zabezpečení vojsk v soudobých operacích
  Obranný charakter sovětské vojenské doktríny a příprava vojsk
Plukovník Ing. František Skopec O aerosolových výbušných směsích zaváděných v armádách NATO