Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Ladislav Přinesdomů, CSc. Vztah války a politiky v kosmickém a jaderném věku a význam bojové připravenosti ČSLA
Plukovník doc. RSDr. Jan Polášek, CSc. Teoreticko-metodologická východiska analýzy vědeckotechnické revoluce v soudobém vojenství
Plukovník PhDr. Květoslav Štrunc K některým otázkám politické součinnosti při přípravě a vedení obranných operací
Generálplukovník M. A. Garejev, doktor vojenských věd Sovětská vojenská doktrína v současném období
Generálporučík Ing. Jiří Brychta Některé zkušenosti z frontových VŠC
Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Uplatnění nové kvality manévru v operaci
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Násilný přechod divize po rozvinutí hlavních sil u vodní překážky [Pokračování z VM č. 8/1988]
Plukovník doc. lng. Josef Kašpar, CSc. Boj divize a pluku v obklíčení
Podplukovník Ing. Jaroslav Schejbal Význam informačního toku o ITZ a RTZ pro plánování a řízení operace
Plukovník ing. Pavel Záhořík, DrSc. Modelování dynamiky bojové činnosti letectva při odrážení agrese
Plukovník Ing. Jan Řehák Hodnocení cílů prvního pořadí při plánování bojové činnosti vojska PVOS
Podplukovník Ing. Jan Hlavica Spojovací soustava divize v podmínkách PASUV TS
Plukovník Ing. Miloš Miler Změny organizační struktury VTZ a její výsledky
Generálmajor lng. Zdeněk Horák Zabezpečení obranné operace PHM
  Zdokonalování velení vojskům v soudobém boji
Podplukovník Ing. Petr Ston Strategie amerického programu ochrany nových technologií před únikem informací
Plukovník RSDr. Josef Michálek Hlavní rysy zahraniční a vojenské politiky čínského vedení po XIII. sjezdu KS Číny