Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník RSDr. Otto Bórik

Významný mezník přestavby ideologické práce v ČSLA
Podplukovník Ing. Zdenek Jančo, CSc. Význam času pri uskutočňovaní politickej práce v súčasnom boji
Generálplukovník Ing. Miroslav Vacek Některé názory na organizaci součinnosti na operačním stupni
Plukovník doc. Ing. Josef Kašpar, CSc. Vyjití z obklíčení
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Vedení boje při násilném přechodu vodní překážky a útoku po přesunu z hloubky

Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc.

Uplatňování požadavků, principů a metod řízení bojové a politické přípravy
Major Ing. Antonín Krásný, CSc. Vliv zavedení PASUV na ochranu a obranu míst velení

Plukovník Ing. František Stavný

Speciální průzkum
Podplukovník Ing. Rudolf Vondráček, CSc. K bojovému použití protitankového pluku v obranné operaci

Plukovník Ing. Jindřich Vávra

Zkušenosti z používání učebně výcvikových prostředků v letectvu a PVOS

Podplukovník Ing. Václav Ryk, major Ing. Dezider Kalaš

Dopravně zásobovací systém vojska PVOS

Plukovník Ing. Karel Janíček, CSc.

Nové přístupy k řešení technického zabezpečení teritoria
Generálmajor PhDr. František Janeček K úloze Civilní obrany ČSSR v míru
  K vojenské doktríně, přestavbě a přípravě kádrů
  O dialektických souvislostech v rozvoji vojenství

Major Ing. Vladimír Hanzal

Vojenské letectvo Francie

Podplukovník doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.

Niektoré otázky prípravy nových veliteľov