Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Plukovník PhDr. Luděk Kazda, CSc.

Některé politické aspekty vědeckotechnického rozvoje v PVOS v současném období a východiska jejich řešení

Podplukovník PhDr. František Knobloch, CSc.

Důsledky vědeckotechnického rozvoje ve stylu řízení velitelů
Generálmajor Ing. František Podešva, CSc. Styl a metody řídící práce

Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc.

Plánování, organizace a vedení obranné operace v počátečním období války

Podplukovník Ing. František Valach, CSc.

Kalkulace a propočty při uplatnění manévru v obraně

Podplukovník Ing. Luděk Hodboď

Rozmístění vojsk mimo boj

Plukovník doc. Ing. Tomáš Miniberger, CSc., major Ing. Jindřich Krátký

Automatizované zpracování a přenos formalizovaných bojových dokumentů v PASUV TS

Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc.

Účast RVD v palebném ničení nepřítele v obranné operaci armády

Generálporučík Ing. Ladislav Sochor

Některé zkušenosti z organizace a řízení bojové činnosti letectva frontu ze společného VS letectva a PVO frontu

Plukovník Ing. Jindřich Vávra

Bojové použití vojska PVO v obranné operaci v počátečním období války

Plukovník Ing. Štefan Ondrovič, podplukovník Ing. Ludvík Sýpal

                                                 

Vztahy a odpovědnost za bezpečnost spojení

Plukovník prof. MUDr. Vratislav Hrdina, CSc., podplukovník doc. MUDr. Josef Fusek, CSc., plukovník prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.

Úroveň zdravotnicko-protichemické obrany vojsk a možnosti jejího zdokonalování
  Zvyšování efektivnosti průzkumu ve vševojskovém boji v noci

Major Ing. Václav Dufala, CSc.

Vojenskoekonomické vztahy a jejich rozvoj ve státech západoevropské ekonomické integrace

Plukovník RNDr. Josef Dvořák, plukovník RNDr. Miroslav Zeman

Družice v systému hydrometeorologického zabezpečení