Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
podplukovník PhDr. Oldřich Čechák, CSc. Účinněji zainteresovat člověka na intenzifikaci výcviku
Plukovník Ing. Anton Výboh, CSc. Vytváření uskupení a operační sestavy vojsk při přechodu do protiútoku
Plukovník doc. Ing. Jindřich Bureš, CSc. Způsoby a možnosti přechodu vojsk do protiútočné operace
Generálmajor Ing. Anton Slimák Organizace a vedení průzkumu při přípravě a vedení obranné operace frontu
Plukovník gšt. Ing. Ivan Halva K přípravě dozorčích orgánů

Plukovník Ing. Ivan Poperník

Některé poznatky z ukázkových plukovních taktických cvičení

Podplukovník Vladimír Dušák

Možnosti zvýšení efektivnosti dělostřeleckého průzkumu u armády
Podplukovník Ing. Josef Solinička Možnosti ničení systémů řízení letectva státu NATO

Plukovník Ing. František Hůlka, major Ing. Jozef Salay

Velení vojsku PVO při odrážení prvního hromadného úderu vzdušného nepřítele
Generálmajor Ing. Michal Gondek Hodnotenie efektívnosti a účinnosti využívania výzbroje a techniky pri výcviku

Ing. Otakar Neruda, CSc., plukovník docent MUDr. Pavel Petýrek, CSc., Ing. František Podzimek, CSc.

Závažnost různých způsobů ozáření z radioaktivních produktů jaderného výbuchu

                    

  K vedení boje v zabezpečovacím pásmu
  Z obrany do protiútoku

Major doc. PhDr. František Ochrana, CSc.

K některým otázkám hodnocení vlivu vědeckotechnického rozvoje na bojovou sílu v podmínkách ČSLA

Plukovník Ing. Josef Novotný

Modernizace a reorganizace sil a prostředků PVO NATO na středoevropském válčišti