Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Plukovník Ing. Bohumil Kadlec Součinnost - jeden z hlavních faktorů úspěchu v obraně
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. K organizaci protivýsadkové obrany
Podplukovník Ing. Jiří Herynk Metodika práce velitele a štábu divize
Plukovník Ing. František Naidr Zkušenosti z přípravy kádrů v mobilizační oblasti
Plukovník doc. Ing. Václav Jindra, CSc., Ing. Miroslav Hrubý, Major Ing. Milan Vokatý, CSc. Ke zvýšení efektivnosti procesu velení
Podplukovník Ing. Stanislav Beránek K použití RVD při odrážení nepřátelského napadení
Major Ing. Miroslav Janošek, CSc. Zvláštnosti ničení letounů E-3C
Podplukovník Ing. Josef Veselý, Podplukovník Ing. Karel Urbánek Bojové použití vojska PVOS v obranné operaci
Plukovník Ing. Jiří Červenka Ženijní opatření ochrany proti vysoce přesným zbraním nepřítele
Plukovník doc. MUDr. Pavel Petýrek, CSc., Plukovník prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. Účinky neutronové zbraně na lidský organismus
  K protiútočné operaci jako zvláštnímu druhu útoku
  Manévr v obranné operaci
Podplukovník Ing. Stanislav Jurnečka Protitanková obrana v americké, západoněmecké a francouzské armádě
Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc. Zvyšování odolnosti obrany Sovětské armády na operačním stupni za Velké vlastenecké války