Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Podplukovník Ing. František Valach, CSc. Střetný boj, sražení v obranné operaci
Generálmajor docent Ing. Václav Roučka, CSc. Organizace a vedení obrany v horském a zalesněném terénu
Podplukovník Ing. Jiří Herynk Organizace a vedení boje v zabezpečovacím pásmu v počátečním období války
Generálmajor lng. Jozef Tuchyňa Priprava organizácie súčinnosti v obrannej operácii armády
Plukovník docent Ing. Tomáš Miniberger, CSc., Major Ing. Jindřich Krátký Vývoj využívání prostředků automatizace velení
Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc. Ke zvýšení úrovně bojové přípravy vojsk
Podplukovník Ing. Jaroslav Schejbal Nové druhy munice a jejich vliv na bojové použití dělostřelectva
Plukovník profesor Ing. Václav Lhotský, CSc. Otázky perspektivního rozvoje PVO
Podplukovník Ing. Emil Dračka, CSc. Použití improvizovaných zápalných prostředků v obraně
Podplukovník Ing. Lubomír Smolka Úprava a údržba cest ženijní silniční mostní brigádou
Podplukovník Ing. Vladislav Horák Odpovědnost za hospodárné využití techniky a její nepřetržitou bojeschopnost
Plukovník docent MUDr. Milan Bláha, CSc., Plukovník profesor MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc. Zdravotnické následky použití neutronových zbraní
  K vědecké práci v ČSLA
  K použití RVD
  K Operačnímu přeskupení vojsk
Podplukovník Ing. Stanislav Jurnečka Perspektivy rozvoje prostředků komplexní protitankové obrany
  K přípravě důstojníků v pozemním vojsko Spojených států amerických