Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Článek
Generálporučík Ing. Imrich Andrejčók Budúcnost' profesionalizácie Československej armády
Ing. Stanislav Hachran. CSc., Plukovník Dr. Pavel Káčer Historické přeměny systému řízení armády ČSFR
Plukovník prof. doc. lng. Karel Novotný, CSc. Hlavní aspekty vojenské doktríny ČSFR
Plukovník Josef ČihuIa, lng. Vladimir Kovář K otázkám vojenskostrategické koncepci obrany ČSFR
Generálmajor Ing. Stanislav Chromec. CSc., Plukovník gšt. lng. Miroslav Skrabal Poslání a úkoly Správy perspektivního rozvoje FMO
Plukovník prof. doc. lng. Karel Novotný, CSc. Ujasnění úkolu - základ rozhodnutí
Podplukovník lng. Antonín Hradil Zvláštnosti obranné operace
Plukovník lng. František VaIach , CSc. Tendence ve vývoji operace a boje
Podplukovník Ing. Josef Solnička Použití letectva a PVO při obraně ČSFR
Plukovník lng. Jaroslav Schejbal Komplet řízení palby dělostřeleckého oddílu PRAM/P
Podplukovník doc. Ing. Martin Zigman, CSc. Ženijné budovanie obrany
Podplukovník MUDr. Stanislav Konštacký, Podplukovník MUDr. Svatopluk Býma Profesionalizace vojenské zdravotnické služby
Plukovník gšt. Štefan Hamarčák Jaké zásady by měly platit při budování nové Československé armády?
Plukovník lng. Jiří Červenka Plnění hlavních úkolů ženijního zabezpečení obrany ČSFR
  Vojenství a prognostika
  Prvky zabezpečení mobilizačního rozvinutí útvarů
  K novému způsobu vedeni bojové činnosti - psychotronice