AKTE – Arbeitskreis Tschechische Terminologie

Abstract:

Pracovní skupina AKTE vznikla na konci roku 2007 z iniciativy vedoucí projektu paní Antje Oellrich, která pracuje jako terminoložka pro český a ruský jazyk v Jazykovém spolkové institutu Bundeswehru (Bundessprachenamtu) v německém Hürthu. Původním cílem této skupiny bylo dát dohromady spolupracovníky Bundeswehru, kteří působí jako překladatelé, tlumočníci a terminologové v oblasti češtiny. Postupně se rozrostla a v současné době jde o trilaterální skupinu devíti spolupracovníků: ze Spolkové republiky Německo (tři představitelé BSprA Hürth), z Rakouska (jeden představitel SIB LVAk Vídeň) a České republiky (šest – dva – Ředitelství zahraničních aktivit MO ČR, Praha, dva - CJP UO Brno, dva – ÚJP Vyškov).

PhDr. Eva Hradilová, born in 1955. After the graduation at the gymnasium in Brno she studied six semesters at the Volgograd University (USSR), then she changed to the Philosophical Faculty of the Jan Evangelista Purkyně University in Brno, in the field of Russian and German languages. In period of 1979-1980, she worked as an external teacher at the Foreign Faculty of the Military Academy in Brno where she later worked as an assistant professor in the Department of Languages. In the years 1988- 1990 she was an assistant professor at the Veterinary College in Brno. Currently she is working on a the Language Training Centre of the University of Defense. She is a member of the trilateral Germany-Czech-Austrian project AKTE – working group for Czech-German military terminology.

Country: Czech Republic

24/01/2013

Leave a comment