Adaptace obranné politiky a strategie ČR na nové bezpečnostní hrozby (2)

Abstract:

Příspěvek se zabývá výzvami pro obrannou politiku a strategii ČR a předkládá doporučení pro udržení relevantnosti a dlouhodobé zdrojové udržitelnosti jejích ozbrojených sil. Předkládané návrhy vychází mimo jiné i z průběhu diskuze a výstupů z mezinárodní konference s názvem Obrana a strategie , pořádané Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně ve dnech 15.–16. června 2015.

PhDr. Libor FRANK, Ph.D., narozen v roce 1975. Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (obor politologie), v roce 2006 zde také úspěšně dokončil postgraduální studium. Od roku 1999 vysokoškolský učitel katedry sociálních věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně (nyní Univerzita obrany). Od roku 2000 působí na Ústavu strategických studií, od léta 2001 jako vedoucí Skupiny politických a sociálních studií ÚSS VA (dnes UO). Od září 2008 vykonával funkci vedoucího Oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií UO (2008) a od ledna 2010 je vedoucím Skupiny bezpečnostních studií Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO. V současnosti přednáší na Univerzitě obrany a Masarykově univerzitě.

07/09/2015

Leave a comment