Securing the Supplies of Basic Arms and Equipment of the Czech Army: The Role of domestic Defence Industry

Abstract:

This article deals with the Czech defence industry and its role in the defense policy of the Czech Republic. The basic goal of the text is a short introduction to abilities of the Czech defence industry and answering the question if and how it is able to fulfil the demand of the Czech defence sector for an armament and a military gear. Basic items needed for a military capability of soldiers on a field and the ability to develop and produce them at the Czech territory is mainly examined.

Josef Kraus, Ph.D., born in 1985. He graduated from the bachelor's, master's  and doctoral studies in political science at the Faculty of Social Studies, Masaryk University. He still acts as an assistant professor at the Department of Security and Strategic Studies. He is also a scientific researcher at the International Institute of Political Science. At the same time he is a member of the editorial board of the Czech Military Review journal. He deals with the security problems of the Middle East region, with a focus on Islamic Republic of Iran and state terrorism research.

Country: Czech Republic

 27/11/2018

1 comment

 • Comment Link Saturday, 16 March 2019 14:09 posted by Karel \kozák

  Bezpečnost dodávek základní výzbroje a výstroje AČR:
  role domácího obranného průmyslu
  Vinkler Pavel, Kraus Josef

  Zastavím se u názvu článku. Překlad z angličtiny je naprosto správný po všech stránkách, kromě významové. Nemohu souhlasit s použitím výrazu bezpečnost dodávek.
  Anglické slovo secure, security bezpečí, bezpečnost
  secure, security zajíštění, zabezpečení, jistota, záruka
  V abstraktu autoři uvádějí hlavní zaměření na možnosti českého zbrojního (obranného) průmyslu pokrýt poptávku základní výzbroje a výstroje. Tato věta se netýká bezpečnosti, ale zejména schopnosti vyrábět, distribuovat a následné činnosti.
  Podle mého názoru se bezpečnost může spojovat především s násilím, krádežemi, ničením, zneužitím apod. Zajištění výroby a dodávek také potřebují ochranu před napadením všeho druhu.
  Domnívám se, že název článku by se měl pozměnit, \možná varianta:
  Zajištění dodávek základní výzbroje a výstroje AČR:
  role domácího obranného průmyslu
  Bezpečnost dodávek a zajištění dodávek jsou rozdílné činnosti.
  Samotný čláínek je velmi obsáhlý, podrobně rozpracován a charakterizován včetně detailů výzbroje a výstroje. Přesně ukazuje na možnosti českého zbrojního průmyslu, včetně zahraniční spolupráce. V závěru se uvádí odpověď na otázku, co je průmysl schopen udělat pro obranu.

  Report

Leave a comment