Concepts of the Hybrid Warfare and the Czech Armed Forces

Abstract:

The goal of this review article is to briefly describe the development trends in the conceptualization of the phenomenon of hybrid warfare and to try a basic comparison of the key features of twenty important concepts with emphasis on selected Western, Russian and Chinese theoretical concepts. A substantial part of the article also deals with a closer characterization of hybrid warfare with the intention of clarifying the possible relationship of this type of warfare to the activities of the Czech Armed Forces. In connection with the importance of hybrid warfare and hybrid threats, the article is supplemented with essential recommendations that the Czech Republic and the Czech Armed Forces should reflect. The emphasis on content and the above arguments confirm that looking at the phenomenon of hybrid action and warfare as a novelty is very debatable. Rather than a new concept of warfare, it is a newly accentuated term "hybrid" describing long-known combinations of power tools used.

Col. Dr. Martin Havlík, PhD., MBA, MSc., Employee of the Ministry of Defence of the Czech Republic. He specializes in intelligence, especially in the field of technical intelligence disciplines, information and cybernetic operations as an integral part of the hybrid activities of state and non-state actors. In addition to the above, he focuses on security threats and risks analyses in conflict areas (especially in Asia) with an impact on the defence and security of the Czech Republic.

 

Country: Czech Republic

27/01/2022

1 comment

 • Comment Link Monday, 26 April 2021 19:33 posted by Karel Kozák

  KOM
  VR 1/1,3 2021
  Str. 38 – 51 Koncepty hybridního válčení a Armáda České republiky

  Martin Havlík
  Obsáhlý článek v českém jazyce podrobně rozebírá koncepty hybridního válčení „západní“ a dalších zemí. Zdůrazňuje se definování pojmů. Vhodně je zařazena rozsáhlá zdrojová literatura. Na str. 43-45 jsou uvedeny tabulky s vlastnostmi konceptů hybridního válčení. Jde o dobrou myšlenku, která by však mohla přejít až k dílčímu zahlcení.
  K terminologii
  Anglické pojmy uvádět vždy s překladem do češtiny. Zaručí se jednotnost.
  Str. 38 8. řádek…doporučení, která…
  Str. 39 3. řádek kombinace používaných nástrojů…
  Str. 42 4. řádek…. …další řada…
  Str. 43 Poslední 2 věty? Informační nástroje nebo prostředky?
  str. 44 …účast nebo přítomnost vojenských sil.
  Str. 45 Clausewitz…
  Na str. 43-45 významné vlastnosti konceptů. NE významné. Vlastnosti můžou být důležité, podstatné apod. (umělecké dílo, stavba, spolupráce?).
  V tabulkách č. 1 až č 3 jsou přehledně uspořádány náměty, označené jako významné vlastnosti konceptů ----- zvolit příznivější řešení. Za nevhodné považuji použití slova „významný“.Dílčí překlepy neovlivňují kvalitu článku.
  Článek je zpracován velmi odpovědně s využitím znalostí odborníka v oblasti bezpečnosti. Je vhodný pro seznámení příslušníků AČR.

  Report

Leave a comment