Opportunities of the Ministry of Defence in Promoting the Framework Nations Concept

Abstract:

After several years of reducing of the Czech defence budget there is a reversal and the Czech MoD begins to manage the increased budget especially for Czech Armed Forces capability development. The Czech Armed Forces is for many years actively involved in the process sharing multi-national capabilities of NATO. Among the former activities such as Smart Defence and Connected Forces Initiative, is also initiative Framework Nations Concept. This article analyzes the overall framework of this initiative, direction and development of this concept.

1 comment

 • Comment Link Monday, 02 January 2017 18:32 posted by Karel Kozák

  MOŽNOSTI REZORTU OBRANY PŘI PROSAZOVÁNÍ KONCEPTU
  FRAMEWORK NATIONS

  Při prohlížení obsahu časopisu VR 4/2016 mne zarazil dvojjazyčný název článku. Chápu záměr zpracovatelů předložit informace odborníkům, ale hájím zájmy těch ostatních, kteří neměli možnost studovat a pracovat v zahraničí a přesto se zajímají o situaci v AČR. Snad by bylo možné uvést český název aspoň malým písmem v závorce, např. národní rámcová koncepce? Článek je obsáhlý, svědčí o odborné připravenosti a znalostech zpracovatelů. Myslím, že bude dobrým přínosem k teorii vojenského umění.
  Mojí oblastí zájmu je však terminologie. Domnívám se, že text byl po zpracování kontrolován. Našel jsem jen drobnost a to slovo multilaterální (str. 47, 48). Přes všechny klady cítím, že hlavní část je překladem z angličtiny, v mnoha případech doslovným.
  Ještě některé postřehy. Od str. 40 se používá slovo sdílet a jeho varianty. Mám trochu jiný názor. Za sdílení považuji předání části a společné řešení (postup). V článku se uvádí pouhé předání a samostatné řešení.
  Kromě doslovného překladu může čeština využívat překlad opisem. Nemusí používat slova jako přenosnost, nasaditelnost, ale nahradit je více českým vyjádřením, např. „schopnost-připravenost k nasazení“.
  V čem je podpůrná funkce logistiky a zdravotnictví?
  Na str. 37 ve velkém odstavci jsou uvedeny pojmy obranný rozpočet ČR, rozpočet MO, rozpočet rezortu obrany. Snad to neznamená, že obrana je pouze věcí rezortu MO? Termín vojenský rozpočet také nebyl špatný, naopak byl konkrétní.

  Report

Leave a comment