Religious Extremism as a Cause of Armed Conflicts: Indicators and Early Warning Systems

Abstract:

The main topic and focus of this article is to identify the most relevant indicators of the rise of religious extremism as an important cause of armed conflicts. A religiously motivated conflict is a relevant topic in modern security studies and research. Conflict prevention using the early-warning indicators identified in this article might be interesting for the security expert community. In the article chosen methodology is available with the recommendation to following research in the examined field.

Mgr. Josef Kraus, Ph.D., narozen 1985 v Ústí nad Labem. Absolvoval bakalářské, magisterské a doktorské studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde také nadále působí jako odborný asistent na oboru Bezpečnostní a strategická studia Katedry politologie. Současně působí také na Mezinárodním politologickém ústavu. Autor členem redakční rady časopisu Vojenské rozhledy. Profesně se zabývá bezpečnostní problematikou oblasti Středního východu se zaměřením na Islámskou republiku Irán a výzkum státního terorismu.

26/11/2018

1 comment

 • Comment Link Wednesday, 20 November 2019 16:04 posted by Karel Kozák

  str. 16 Náboženský extremismus jako příčina ozbrojených konfliktů: indikátory a systémy včasného varování
  Josef Kraus
  )
  Převážně teoretický článek v anglickém jazyce, doplněný grafem, se na 9 stránkách zabývá postavením náboženství ve společnosti a jeho podílu na vzniku válek, věnuje pozornost náboženskému extremismu. Zařazeno do Úvodu.
  Hlavní zaměření je na ukazatele a systémy včasného varování (EWS). Mají svoje místo ve výzkumech a analýzách vzhledem k předpovědím ozbrojených konfliktů. Charakterizovány jsou metody a způsoby činnosti, proveden podrobný rozbor uvedených 3 bodů. Po odrážkách jsou přehledně uvedeny ukazatelé
  Přehled a rozbor indikátorů potenciálních rizik, názory vědeckých pracovišť. Týká se také úrovní identifikace radikalizace. Rozdíl mezi zaměřením na jednotlivce a společnost.
  Vlastnosti potřebné k prevenci náboženského radikalismu.
  Jednou z metod používaných pro předpovědi a identifikaci hrozby náboženského extremismu ve společnosti je analýza situace. Rozdělení náboženství.
  K terminologii.
  Klíčová slova by měla působit i jako pomůcka. Jsem pro překlad systémy včasné výstrahy.a slova indicator jako ukazatel.
  Str. 16 Nenechat bezpečnostní systém, aby se opíral…
  Angličtina je poněkud obtížnější vzhledem k používání ustálených výrazů.
  Článek je vhodným doplňkem ke znalostem důvodů a příčin vzniku ozbrojených konfliktů a jejich předvídání.

  Report

Leave a comment