Slovakia and Germany – partners in defence and security area

Abstract:

The paper analyses goals of the Slovak and German foreign and security policy focused on their role in NATO as well as on the role by forming European security and defence policy. The paper deals with potential and opportunities for more intensive and effective cooperation between Slovakia and Germany regarding their security and defence policy orientation. It finds out that there are some important NATO and EU projects and initiatives, such as “out of area” missions engagement, battle groups building, Framework Nations Concept or a new announced project Permanent Structured Cooperation (PESCO) to be used in the deepening process of Slovak-German security and defence relations.

Stanislava Brajerčíková, born in 1989. – Completed Master Degree at Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. Currently she is Ph.D. student at Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno, the Czech Republic. The dissertation thesis is focused on the German foreign policy since 1990 analysing theoretical concepts “civilian power”, “middle power” and “trade state” and their application to the bilateral cooperation between Germany and Central European countries.

Country: Slovakia

27/11/18

1 comment

 • Comment Link Friday, 14 December 2018 20:36 posted by Karel Kozák

  Str. 64 Slovensko a Nemecko – partneri v oblasti obrany a bezpečnosti
  Stanislava Brajerčíková

  Nepříliš rozsáhlý článek ve slovenském jazyce. Podrobně se zabývá vztahy Německa a Slovenska, rovněž německou zahraniční a bezpečnostní politikou, vztahem k reformě NATO. Rozebírá příspěvek Slovenska jako člena NATO, EU k bezpečnosti a obraně v evropském prostoru. Poukazuje i na rozdílné názory Německa na bezpečnost a obranu, zejména možnostmi nevojenského řešení. Článek je logicky uspořádán, dobře se čte. Důraz je položen na rovnocennost partnerů. Rozsah článku narůstá častým opakováním slov bezpečnost a obrana.
  Na straně 75 ve 3. odst. je uvedeno velitelství, dále v textu komando. Mělo by být vyjádřeno stejně. Je možné, že Streitkräftebasis má úlohu zabezpečovací?
  V terminologii by mohlo být vhodné přeložit termín „out of area“, nepoužívat doslovný překlad (např. NATO člen, EU aktér apod.). Na str. 67, 2. odst. 11. řádek opravit slovo?
  Domnívám se, že článek splnil stanovené cíle. Některé části lze hodnotit jako nadnesené.

  Report

Leave a comment